takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Seseli annuum L.

żebrzyca roczna
na stronie — występowanie · znaleziska