efemerofit [24][234]

Seseli hippomarathrum L.

żebrzyca kobyła
na stronie — występowanie