(zespół) Ass.Potentillo-Stipetum capillatae Libb. 1933 em. Krausch 1960

zespół pięciornika i ostnicy włosowatej (pomorski step ostnicowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Potentillo-Stipetum capillatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Potentillo-Stipetum capillatae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Potentillo-Stipetum capillatae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Potentillo-Stipetum capillatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Festuco-Stipion (luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti