takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Arabis recta Vill.

gęsiówka uszkowata
Arabis auriculata auct.
na stronie — występowanie · znaleziska
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)

16.06.2008, gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska); copyright © by Jerzy Kruk

Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)
Arabis recta (gęsiówka uszkowata)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. Murawy kserotermiczne koło Buska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 20080616.1.jkr - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska)

3f · 20080616.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/gipsowe zbocze między m. Winiary-Zagość Stara (Niecka Nidziańska)/

znalezisko 20090419.1.and - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie

19f · 20090419.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie/

znalezisko 20090502.2.jkr - Arabis recta (gęsiówka uszkowata); Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)

10f · 20090502.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Wola Zagojska (Niecka Nidziańska)/