fot. bg-Thymus_marschallianus_3 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Thymus marschallianus (macierzanka Marschalla)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.06.2006, kamieniołom na obrzeżach OPN k. Skały, na skałkach wapiennych · copyright © by Błażej Gierczyk