antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Hyssopus officinalis L.

hyzop lekarski
Hyssopus officinalis
Donautal, Schw. Alb, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Hyssopus officinalis
Hyssopus officinalis
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Półkrzew.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia, Azja południowo-zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XVIIw. (introdukcja), 1859r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: rośliny przyprawowe · byliny ogrodowe

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Album’ · ‘Albus’ · ‘Roseus’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130000.W109_13.13 - Hyssopus officinalis (hyzop lekarski); Wrocław
130000-W109_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2