fot. bg-Stachys_silvatica — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stachys sylvatica

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiatostan
27.06.2004, k. leśniczówki Annowo · copyright © by Błażej Gierczyk