takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer tataricum L. ssp. semenovii (Regel et Herder) A.E. Murray

Acer tataricum ssp. semenovii
07.2009, Arboretum w Rogowie; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090700.22.pk - Acer tataricum ssp. semenovii; Arboretum w Rogowie
090700-22
leg. Paweł Kalinowski
/Arboretum w Rogowie/ #1