takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Acer buergerianum Miq.

klon trójzębny
na stronie — wymagania i uprawa