atlas-roslin.pl

Impatiens glandulifera Royle [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek himalajski, niecierpek gruczołowaty · niecierpek Roylego
Impatiens roylei Walp. [🔉 im·pa·ti·ens *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Impatiens glandulifera
pokrój
Impatiens glandulifera
kwiat
Dendranthema zawadzkii
kwiatostan; zbiorowisko: agregacja I. glandulifera ze związku All.Convolvulion sepium
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Liście naprzeciwległe, po 3 w okółku.

Kwiaty duże, 3-3.5 (4) cm długości, różowe, rzadko białe, z małą zakrzywioną ostrogą.

Rośliny wysokie (1-2.5 m) o bardzo grubej łodydze.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Roślina jednoroczna. Znajduje się na ministerialnej liście, roślin inwazyjnych.
Impatiens glandulifera
grupa roślin
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Roślina roczna z Himalajów. Uprawiana w Europie od początku XIX w. jako ozdobna i miododajna. Pierwsze stanowiska synantropijne notowano w Polsce w końcu XIX w. Kontynuuje swoją ekspansję; częstsza na południu kraju. Rośnie w zaroślach nadwodnych i na siedliskach ruderalnych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny w skali kraju
• kenofit
• Pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje)
• Czas przybycia na teren Polski: 1890r.
Kategoria inwazyjności: IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

#14
jmak.09_5_14
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/
#2
jmak.jm12_at
leg. Jarosław Makowski
/Łeba/
#1
jkr.101103-2
leg. Jerzy Kruk
/Kraków/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 [85.14]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae [150.2]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji