antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Impatiens glandulifera Royle

niecierpek himalajski niecierpek gruczołowaty, niecierpek Roylego
Impatiens roylei Walp.
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Impatiens glandulifera
pokrój; 02.08.2004, Jeleśnia; copyright © by Antoni Mielnikow
Impatiens glandulifera
kwiat
Impatiens glandulifera
pokrój
Dendranthema zawadzkii
kwiatostan; zbiorowisko: agregacja I. glandulifera ze związku
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)
Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski)

opis

Liście naprzeciwległe, po 3 w okółku.

space

Rośliny wysokie (1-2.5 m) o bardzo grubej łodydze.

występowanie

Impatiens glandulifera
grupa roślin
Roślina jednoroczna. Znajduje się na ministerialnej liście, roślin inwazyjnych.
wystepowanie
o mapie występowania
Zarośla nadwodne, miejsca ruderalne; zdziczała roślina ozdobna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa (Himaleje) [czas przybycia na teren Polski: 1890r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków ( część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie () i ziołorośla nadrzeczne ()
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (, , , olsy źródliskowe)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_5_14.jmak - Impatiens glandulifera (niecierpek himalajski); Sigmaringen, Niemcy
jmak.09_5_14
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #14
znalezisko 00010000.jm12_at.jmak; Łeba
jmak.jm12_at
leg. Jarosław Makowski
/Łeba/ #2