fot. am-C69d (720×520) — copyright © by Antoni Mielnikow
grupa roślin
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Impatiens glandulifera

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.09.2004, Okolice Mikołowa
copyright © by Antoni Mielnikow