takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica hederifolia agg. L.

przetacznik bluszczykowy (agg.)
Veronica hederaefolia L.

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna. Pędy bogato rozgałęziona w dolnych węzłach, pokładające się, (5)10-40(50) cm długości. Owłosione lub w dole wyłysiałe.

space

Kielich zrośnięty w nasadzie, działki brzegiem orzęsione. Szypułki kwiatów przeważnie dłuższe od przysadek.

space

Nasiona w torebce 2(4), duże, ponad 2 mm długości, z głębokim wgłębieniem po stronie brzusznej, ciemne żółtobrązowe.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: przetaczniki o kwiatostanie nie wyróżniającym się na pędzie]
Veronica triloba (przetacznik trójklapowy)
Veronica hederifolia ssp. triloba
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Veronica hederifolia s.str. (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Veronica sublobata (przetacznik blady)
Veronica hederifolia ssp. lucorum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
zewnętrzna powierzchnia działek
Gęsto, krótko owłosiona.
Veronica hederifolia s.str. (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
uszkowata nasada działek kielicha
Zupełnie naga.
Veronica sublobata (przetacznik blady)
W części środkowej i górnej naga, w dole rzadko krótko owłosiona z włoskami skierowanymi do przodu.
szypułki kwiatów i owoców
Szypułki kwiatów bardzo krótkie, w czasie dojrzewania owoców nie wydłużają się, co najwyżej 2× dłuższe od kielicha i stanowią ok. połowy długości przysadki. Z jednym rzędem krótkich włosków łukiem skierowanych do przodu, poza tym nagie.
Veronica hederifolia s.str. (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
XL
Szypułki w czasie dojrzewania owoców wydłużają się, 2-4× dłuższe od kielicha; nieco krótsze od przysadki. Z jednym rzędem krótkich włosków łukiem skierowanych do przodu, poza tym nagie.
Veronica sublobata (przetacznik blady)
szypułka owocu z długimi rozproszonymi włoskami
Szypułki w czasie dojrzewania owoców wydłużają się, 3-7× dłuższe od kielicha; ±długości przysadki lub nieco dłuższe. Z jednym rzędem krótkich włosków łukiem skierowanych do przodu, poza tym dookoła z rozproszonymi długimi włoskami.
korona
Korona wyraźnie ciemnoniebieska; nie blednie w czasie kwitnienia.
Veronica hederifolia s.str. (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
Korona niebieskofioletowa lub jasno niebieska, z białą gardzielą i ciemnymi żyłkami na działkach korony (w liczbie 20-22).
Veronica sublobata (przetacznik blady)
Korona jasnoliliowa, silnie blednąca w czasie kwitnienia; bez ostro odgraniczonej białej gardzieli, z ciemniejszymi żyłkami.
liście
Wszystkie liście i przysadki zwykle ciemnozielone i mięsiste; szersze niż dłuższe, 3(-5)-łatkowe, z ostrymi, długimi wcięciami; szczytowa łatka nieco dłuższa niż szersza.
Veronica hederifolia s.str. (przetacznik bluszczykowy (s.str.))
pokrój
Liście i przysadki szersze niż dłuższe, 3(-5)-łatkowe. Wcięcie pomiędzy łatką szczytową i bocznymi głębokie i ostre; pomiędzy skrajnymi (jeśli są) płytsze i bardziej tępe. Szczytowa łatka (przynajmniej u górnych przysadek) wyraźnie szersza niż dłuższa.
Veronica sublobata (przetacznik blady)
Liście i przysadki szerokojajowate do okrągłych; (3-)5(-7)-łatkowe. Wcięcie pomiędzy łatkami płytkie i tępe. Szczytowa łatka nieco dłuższa niż szersza lub izodiametryczna.
nasiona
Nasiona w zarysie eliptyczne do podługowatych, wyraźnie poprzecznie pomarszczone, z głębokim wklęśnięciem po stronie brzusznej, o równym brzegu, niepodwiniętym, poprzecznie pomarszczonym, żółtoszare.
Nasiona w zarysie szeroko eliptyczne, 2.5-3.1 mm średnicy, jasno żółte, niewyraźnie poprzecznie bruzdowane, po brzusznej stronie z zagłębieniem o podwiniętym brzegu, niewyraźnie poprzecznie bruzdowanym.
Nasiona w zarysie okrągłe, 2.5-3 mm średnicy, czerwonobrązowe, płytko poprzecznie bruzdowane, z głębokim wklęśnięciem po stronie brzusznej, jej brzeg podwinięty, gładki.
występowanie / inne
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek ciepłolubny. Chwast w różnego rodzaju uprawach i na terenach ruderalnych. Preferuje gleby suche, żyzne, z wapniem; stanowiska słoneczne. 2n = 18.
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy liściaste, przydroża, tereny ruderalne, pola uprawne. Preferuje miejsca nasłonecznione, gleby suche i umiarkowanie wilgotne, żyzne ale bez dużej ilości wapnia. 2n = 54.
wystepowanie
o mapie występowania
Najczęściej spotykany gatunek z kręgu przetacznika bluszczykowego (agg.) (Veronica hederifolia agg.). Lasy i zakrzaczenia, parki, zwłaszcza częściowo zruderalizowane, ciepłe; rzadziej jako chwast upraw polowych i ogrodowy. Preferuje miejsca częściowo ocienione, gleby umiarkowanie wilgotne i wysychające, żyzne, zasadowe lub słabo kwaśne. 2n = 36.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Zarośla, widne lasy, zaniedbane trawniki, pobocza, tereny ruderalne, chwast upraw i ogrodowy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.377 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.317 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.577 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.419 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.435 [9]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.243+254 [86.5]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.445 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.97 [81]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.250 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.535 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2017 · powstała/was created 27.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Veronica_hederifolia.htm"> Veronica hederifolia agg. (przetacznik bluszczykowy (agg.)) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>