antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Veronica filiformis Sm.

przetacznik nitkowaty
Veronica filiformis

grupa kwitnących roślin; 26.04.2004, Tychy; copyright © by Antoni Mielnikow

Veronica filiformis

szczyt kwiatostanu

Veronica filiformis

szczyt kwiatostanu, uderzająco cienkie, "nitkowate" szypułki są cechą charakterystyczną gatunku

Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)

cechy charakterystyczne

Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Bylina o jasnozielonej barwie. Pędy pokładające się, rozgałęziające się od nasady, do 50 cm długości, zakorzeniające się w węzłach (w tych miejscach mogą wyrastać gęsto ulistnione pędy sterylne).

space

Liście ogonkowe; blaszka okrągła lub okrągło-nerkowata, 5-10 mm długości i 6-12 mm szerokości; ogonek długości blaszki lub nieco krótszy, owłosiony jak łodyga z przymieszką dłuższych włosków; nasada sercowata lub zaokrąglona; brzegiem grubo karbowana (szczytowy karb szerszy), na szczycie zaokrąglona; spodem gęsto owłosiona dłuższymi włoskami, na gorze rzadko lub wyłysiała.

space

Kielich zrośnięty tylko w nasadzie; działki podługowato eliptyczne, tępe, 3-5 mm długości; zewnątrz, zwłaszcza w dole, i na brzegu gruczołowato owłosione.

space

Szyjka słupka na owocu 2× przewyższa wcięcie torebki, 3-4.5 mm długości, zwykle powyginana. Torebki rzadko dojrzewają (rozmnaża się głównie wegetatywnie), szersze niż dłuższe, 3-4 mm długości i 4-5 mm szerokości; wyraźnie bocznie spłaszczone, z ostrą krawędzią; boczna powierzchnia niewyraźnie żyłkowana, wcięcie o prostych krawędziach, schodzi się pod kątem prostym lub ostrym; rzadko gruczołowato owłosione.

Nasiona niemal płaskie, w zarysie elipsowate lub okrągłe, 0.9-1.4 mm długości; gładkie lub słabo brodawkowane, poprzecznie pomarszczone.

space

występowanie

Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty)
wystepowanie
o mapie występowania
U nas rozmnaża się głownie wegetatywnie; najczęściej na strzyżonych trawnikach, w parkach, na przydrożach. Wchodzi także do wilgotnych łąk, olszyn, przy rzekach. Preferuje gleby żyzne, zasobne w humus, wilgotne; miejsca półcieniste lub zacienione.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1936r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20070502.2.07 - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty); Bieszczady

5f · 20070502.2.07
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/

znalezisko 20150504.4.15 - Veronica filiformis (przetacznik nitkowaty); Nowosiółki Dydyńskie, Pogórze Przemyskie

15f · 20150504.4.15
leg. Marek Snowarski
/Nowosiółki Dydyńskie, Pogórze Przemyskie/

znalezisko 20040400.1.rp; trawnik w parku podworskim w Staniszowie (Wzgórza Łomnickie, Kotlina Jeleniogórska)

3f · 20040400.1.rp
leg. Remigiusz Pielech
/trawnik w parku podworskim w Staniszowie (Wzgórza Łomnickie, Kotlina Jeleniogórska)/