antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Anagallis arvensis L.

kurzyślad polny
na stronie — występowanie · znaleziska
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)

15.06.2007, Skierniewice; copyright © by Adam Dobrzański

Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis

występowanie

Anagallis arvensis

pokrój

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty; pola, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20030618.12.03 - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); Zdbice, k. Wałcza

4f · 20030618.12.03
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/