antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Anagallis arvensis L.

kurzyślad polny
na stronie — występowanie · znaleziska
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
15.06.2007, Skierniewice; copyright © by Adam Dobrzański
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
f. azurea o niebieskich kwiatach

występowanie

Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
Anagallis arvensis
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty; pola, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030618.12.03 - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); Zdbice, k. Wałcza
030618-12
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #4
znalezisko 20180700.1.pk - Anagallis arvensis (kurzyślad polny); OB
pk.180700-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB/
/f. azurea/ #2
znalezisko 00010000.126.konrad_kaczmarek - Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
konrad_kaczmarek.126
leg. Konrad Kaczmarek #1
znalezisko 00010000.116.jmak - Anagallis arvensis (kurzyślad polny)
jmak.116
leg. Jarosław Makowski #2