antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Anagallis foemina Mill.

kurzyślad błękitny
Anagallis arvensis L. ssp. foemina · Anagallis coerulea Schreb
na stronie — występowanie · znaleziska
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)

31.08.2008, pole uprawne w okolicach Miechowa (Wyż. Małopolska); copyright © by Anna Nowak-Dańda

Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)

występowanie

Anagallis foemina (kurzyślad błękitny)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, południe Polski i Kujawy; pola, zbocza, na glebach wapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20080831.1.and - Anagallis foemina (kurzyślad błękitny); pole uprawne w okolicach Miechowa (Wyż. Małopolska)

4f · 20080831.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/pole uprawne w okolicach Miechowa (Wyż. Małopolska)/

znalezisko 20080628.1.jkr - Anagallis foemina (kurzyślad błękitny); skraj pól na podłożu gipsowych (Niecka Nidziańska)

4f · 20080628.1.jkr
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/skraj pól na podłożu gipsowych (Niecka Nidziańska)/