⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Rosaceae (różowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) uprawiany krzew ozdobny (↓nie)
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Kwiaty żółte, u odmian też białe, pomarańczowe, różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
syn. Dasiphora fruticosa · takson uprawiany
  
  
(p) rośliny zielne, zdrewniałe najwyżej w nasadzie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
    
      
(p) płatki białe (↓nie)
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Dolne liście z 2-3(4) parami listków, górne trójlistkowe. Łodyga wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, widne lasy i ich skraje.
      
      
(p) kwiaty żółte (↑nie)
      
        
(p) kwiaty pojedyncze, na długich szypułkach w kątach liści lub dużych przysadek (↓nie)
        
          
(p) liście przerywano-pierzaste, z 7-12 parami głównych listków (↓nie)
Potentilla anserina
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
· Pędy płożące się, w węzłach zakorzeniające się, o charakterze rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bylina. Przydroża, pastwiska, pospolicie.
          
          
(p) liście pierzaste, z 2-7 parami listków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Pędy w węzłach nie zakorzeniające się, nie mają charakteru rozłogów.
· ta cecha diagnostyc ...
          
            
(p) liście odziomkowe z 2-7 parami listków (↓nie)
Potentilla supina (pięciornik niski)
XL
Potentilla supina (pięciornik niski)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kwiaty w złożonym kwiatostanie, wyrastają pojedynczo, na szypułkach z kąta dużych liści; płatki znacznie krótsze od działek, 2.4-3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
Potentilla supina (pięciornik niski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Namuliska, przydroża.
            
            
(p) liście odziomkowe z 2 parami listków lub trójlistkowe (↑nie)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Kwiaty w bogatym kwiatostanie; kielichy po przekwitnięciu wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  forma pinguis
Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
            
        
(p) kwiaty w kwiatostanach (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Rośliny zawleczone.
        
          
(p) listki całobrzegie lub z 2-3 wcięciami, bez kutnerowatego owłosienia (↓nie)
Potentilla bifurca (pięciornik dwudzielny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Płatki 4-8mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
  Zawleczony w Warszawie.
          
          
(p) listki ząbkowane lub pierzastodzielne, kutnerowato owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
          
            
(p) listki ząbkowane, spodem żółtawo kutnerowate (↓nie)
Potentilla pensylvanica (pięciornik pensylwański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Płatki ±długości działek.
  Zawleczony koło Warszawy.
            
            
(p) listki wcinane, spodem białoszaro kutnerowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
  Zawleczony koło Warszawy.
            
    
(p) liście dłoniaste lub trójlistkowe (↑nie)
    
      
(p) płatki białe, wykrojone, zalążnie i owocki w dole owłosione (↓nie)
      
        
(p) liście dłoniaste 5-listkowe (↓nie)
Potentilla alba (pięciornik biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Roślina bez rozłogów.
Potentilla alba (pięciornik biały)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i ich skraje, zarośla.
        
        
(p) liście trójlistkowe (↑nie)
        
          
(p) nitki pręcików nie rozdęte, nagie (↓nie)
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Starsze egzemplarze z cienkimi, płożącymi się rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i zarośla. Nie notowany do 100 lat i w czekliście [24] uznany za wymarły na terenie Polski; odnaleziony ponownie w 2008 roku przez W. Bartoszka na 2 stanowiskach na Dolnym Śląsku.
          
          
(p) nitki pręcików rozdęte (↑nie)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Starsze egzemplarze z grubym, nierozgałęzionym kłączem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów, zwłaszcza buczyn.
          
      
(p) płatki żółte; owoc nagi (↑nie)
      
        
(p) przynajmniej część kwiatów 4-krotna; kłącze grube, słabo rozgałęzione (↓nie)
        
          
(p) wszystkie kwiaty 4-krotne, ogonki liściowe 0-5mm (↓nie)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Wszystkie listki łodygowe 3-krotne, czasem z dużymi przylistkami wydają się 5-krotne, siedzące lub na ogonku 2-3(5)mm długim; rzadko wśród zwykłych liści odziomkowych mogą zdarzać się liście 5-listkowe, z dużymi ząbkowanymi przylistkami.
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
wystepowanie
kurze ziele · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
          
          
(p) niektóre kwiaty 5-krotne; liście na ogonkach >5mm (↑nie)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Na jednym egzemplarzu są liście 3- i 5-listkowe (przynajmniej dolne), na ogonkach znacznie ponad 5mm długich, z przylistkami zwykle całobrzegimi; .
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
wystepowanie
syn. Potentilla procumbens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
          
            
Potentilla ×suberecta
Potentilla ×suberecta
syn. Potentilla anglica × erecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
            
        
(p) wszystkie kwiaty 5-krotne (↑nie)
        
          
(p) pędy płożące się, nierozgałęzione (↓nie)
Potentilla reptans
Potentilla reptans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Kwiaty pojedynczo na szypułach wyrastających z kątów liści.
· ta cecha diagnos ...
Potentilla reptans (pięciornik rozłogowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, murawy, zarośla.
          
          
(p) pędy podnoszące się lub wzniesione, rozgałęzione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Kłącza brak lub cienkie, rozgałęzione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
          
            
(p) liście trójlistkowe (↓nie)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Rośliny 2-3-letnie, kwitnące już w 1-2 roku; bez wyraźnej rozetki liściowej (ta tylko u egzemplarzy nie kwitnących w pierwszym roku, potem zamiera). Szorstko owłosione, bez włosków skręconych (tworzących kutner).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
            
            
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu