atlas-roslin.pl

Potentilla [🔉 po·ten·til·la]

pięciornik
uprawiane ozdobne spoza flory Polski
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:Rosaceae (różowate)kl 4529kl 4538
  
↓nie(z) uprawiany krzew ozdobny
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiaty żółte, u odmian też białe, pomarańczowe, różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
syn. Dasiphora fruticosa · takson uprawiany
  
  
↑nie (z) rośliny zielne, zdrewniałe najwyżej w nasadzie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
    
      
↓nie(z) płatki białe
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Dolne liście z 2 – 3 (4) parami listków, górne trójlistkowe. Łodyga wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
wystepowanie
syn. Drymocallis rupestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, widne lasy i ich skraje.
      
      
↑nie (z) kwiaty żółte
      
        
↓nie(z) kwiaty pojedyncze, na długich szypułkach w kątach liści lub dużych przysadek
        
          
↓nie(z) liście przerywano-pierzaste, z 7 – 12 parami głównych listków
Potentilla anserina
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglą ...
· Pędy płożące się, w węzłach zakorzeniające się, o charakterze rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
wystepowanie
syn. Argentina anserina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bylina. Przydroża, pastwiska, pospolicie.
          
          
↑nie (z) liście pierzaste, z 2 – 7 parami listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Pędy w węzłach nie zakorzeniające się, nie mają charakteru rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna ...
          
            
↓nie(z) liście odziomkowe z 2 – 7 parami listków
Potentilla supina (pięciornik niski)
XL
Potentilla supina (pięciornik niski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kwiaty w złożonym kwiatostanie, wyrastają pojedynczo, na szypułkach z kąta dużych liści; płatki znacznie krótsze od działek, 2.4 – 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
Potentilla supina (pięciornik niski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Namuliska, przydroża.
            
            
↑nie (z) liście odziomkowe z 2 parami listków lub trójlistkowe
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Kwiaty w bogatym kwiatostanie; kielichy po przekwitnięciu wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  forma pinguis
Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
            
        
↑nie (z) kwiaty w kwiatostanach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· Rośliny zawleczone.
        
          
↓nie(z) listki całobrzegie lub z 2 – 3 wcięciami, bez kutnerowatego owłosienia
Potentilla bifurca (pięciornik dwuzębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Płatki 4 – 8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Potentilla bifurca (pięciornik dwuzębny)
pięciornik dwudzielny · efemerofit
  Zawleczony w Warszawie.
          
          
↑nie (z) listki ząbkowane lub pierzastodzielne, kutnerowato owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
          
            
↓nie(z) listki ząbkowane, spodem żółtawo kutnerowate
Potentilla pensylvanica (pięciornik pensylwański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Płatki ±długości działek.
  Zawleczony koło Warszawy.
            
            
↑nie (z) listki wcinane, spodem białoszaro kutnerowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
  Zawleczony koło Warszawy.
            
    
↑nie (z) liście dłoniaste lub trójlistkowe
    
      
↓nie(z) płatki białe, wykrojone, zalążnie i owocki w dole owłosione
      
        
↓nie(z) liście dłoniaste 5-listkowe
Potentilla alba (pięciornik biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· Roślina bez rozłogów.
Potentilla alba (pięciornik biały)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne lasy i ich skraje, zarośla.
        
        
↑nie (z) liście trójlistkowe
        
          
↓nie(z) nitki pręcików nie rozdęte, nagie
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Starsze egzemplarze z cienkimi, płożącymi się rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i zarośla. Nie notowany do 100 lat i w czekliście [24] uznany za wymarły na terenie Polski; odnaleziony ponownie w 2008 roku przez W. Bartoszka na 2 stanowiskach na Dolnym Śląsku.
          
          
↑nie (z) nitki pręcików rozdęte
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Starsze egzemplarze z grubym, nierozgałęzionym kłączem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skraje lasów, zwłaszcza buczyn.
          
      
↑nie (z) płatki żółte; owoc nagi
      
        
↓nie(z) przynajmniej część kwiatów 4-krotna; kłącze grube, słabo rozgałęzione
        
          
↓nie(z) wszystkie kwiaty 4-krotne, ogonki liściowe 0 – 5mm
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Wszystkie listki łodygowe 3-krotne, czasem z dużymi przylistkami wydają się 5-krotne, siedzące lub na ogonku 2 – 3 (5) mm długim; rzadko wśród zwykłych liści odziomkowych mogą zdarzać się liście 5-listkowe, z dużymi ząbkowanymi przylistkami.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
wystepowanie
kurze ziele · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
          
          
↑nie (z) niektóre kwiaty 5-krotne; liście na ogonkach >5mm
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Na jednym egzemplarzu są liście 3- i 5-listkowe (przynajmniej dolne), na ogonkach znacznie ponad 5 mm długich, z przylistkami zwykle całobrzegimi; .
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
wystepowanie
syn. Potentilla procumbens · Potentilla erecta × reptans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
          
            
Potentilla ×suberecta
Potentilla ×suberecta
syn. Potentilla anglica × erecta · Potentilla anglica × erecta · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
            
        
↑nie (z) wszystkie kwiaty 5-krotne
        
          
↓nie(z) pędy płożące się, nierozgałęzione
Potentilla reptans
Potentilla reptans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Kwiaty pojedynczo na szypułach wyrastających z kątów liści.
· ta cecha diagnos ...
Potentilla reptans (pięciornik rozłogowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, murawy, zarośla.
          
          
↑nie (z) pędy podnoszące się lub wzniesione, rozgałęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Kłącza brak lub cienkie, rozgałęzione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
          
            
↓nie(z) liście trójlistkowe
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Rośliny 2 – 3-letnie, kwitnące już w 1 – 2 roku; bez wyraźnej rozetki liściowej (ta tylko u egzemplarzy nie kwitnących w pierwszym roku, potem zamiera). Szorstko owłosione, bez włosków skręconych (tworzących kutner).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
            
            
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Potentilla (pięciornik)
🌱
Rodzaj bogaty w gatunki, w tym ponad dwadzieścia krajowej flory. Niektóre z nich, ale przede wszystkim obcego pochodzenia, są uprawianymi w ogrodach bylinami lub krzewami ozdobnymi.

space

Szczególnie ozdobne są w czasie kwitnienia, od czerwca do sierpnia. Kwiaty w zależności od odmiany szkarłatnoczerwone, pomarańczowe do żółtych, w różnych odcieniach, półpełne lub pełne.

space

byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 0.05 – 1 m
kwitnienie: od maja do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, przepuszczalna umiarkowanie wilgotna, nie podmokła; odczyn obojętny. Byliny niezbyt długowieczne, co kilka lat należy odnowić nasadzenie. Zimoodporność przeciętna, wskazane lekkie okrycie na zimę.

space

Odmiany: ‘Gibson's Scarlet’ szkarłatnoczerwone, duże; ‘William Rollisson’ pomarańczowoczerwone z żółtym centrum, półpełne; ‘Yellow Queen’ żółte, pełne.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

11 szt./m2 • rozstawa: 30 × 30 cm
z nasion [wiosną]
przez podział [w okresie wegetacji lub zimą]
przez sadzonki pędowe odrywane [z piętką, sierpień – wrzesień lub marzec – kwiecień]

🌱🌸
opcje Bazaru

A · Arc-en-Ciel · · E · Emilie · · G · Gibson's Scarlet · · M · Miss Willmott · · V · Volcan · · W · William Rollisson · · Y · Yellow Queen ·

odmiany (form i odmian #6) analiza dostępności roślin