fot. pk-Potentilla_bifurca_Koluszki_10.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Potentilla bifurca (pięciornik dwudzielny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2010, Koluszki, woj. łódzkie · copyright © by Paweł Kalinowski