fot. 020519-1194 (758×533) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020519-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski