atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Potentilla tridentata Aiton [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik trójząbkowy
Potentilla Potentilla Potentil… Potentillapięciornik lśniący (Potentilla nitida)pięciornik koński (Potentilla hippiana)
🌸🌱
Potentilla tridentata (pięciornik trójząbkowy)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Potentilla tridentata (pięciornik trójząbkowy)
🌱
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: do 10 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

Potentilla tridentata (pięciornik trójząbkowy)
🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: niskie wymagania
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: do 10 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.133.js - Potentilla tridentata (pięciornik trójząbkowy)
110522-133
leg. Jacek Soboń #5