atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Potentilla hippiana Lehm. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik koński
Potentilla Potentilla Potentilla PotentillaPotentillapięciornik trójząbkowy (Potentilla tridentata)pięciornik Thurbera (Potentilla thurberi)
Potentilla hippiana (pięciornik koński)
04.06.2008, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Potentilla hippiana (pięciornik koński)