fot. pieciornik.trojzabkowy_Potentilla.tridentata.Wr0185 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Potentilla tridentata (pięciornik trójząbkowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń