takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla supina L.

pięciornik niski