takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.292)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Potentilla rupestris L.

pięciornik skalny
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
var. pygmaea
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
var. pygmaea

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Potentilla (pięciornik)kl 1736
płatki białe

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.292 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, brak na północy i południu Polski. Suche murawy, widne lasy i ich skraje.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Wysokość: 10-30 cm

Kwitnienie: od czerwca do lipca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu skalnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.131.js - Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
110522-131
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20110522.132.js - Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
110522-132
leg. Jacek Soboń
/var. pygmaea/ #4