takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.292)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Potentilla rupestris L.

pięciornik skalny
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
var. pygmaea
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
var. pygmaea

cechy charakterystyczne

płatki białe

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.292 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, brak na północy i południu Polski. Suche murawy, widne lasy i ich skraje.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-30 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.131.js - Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
js.110522-131
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20110522.132.js - Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
js.110522-132
leg. Jacek Soboń
/var. pygmaea/ #4