takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium sanguineum L.

bodziszek czerwony
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
pokrój; 13.05.2007, Równina Torzymska, Jezioro Grzybno koło Ośna Lubuskiego; copyright © by Michał Smoczyk
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
kwiat
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
Geranium sanguineum
roślina kwitnąca
Geranium sanguineum
roślina kwitnąca
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
var. striatum
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
var. striatum
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
var. striatum
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
var. striatum
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)
Geranium sanguineum (bodziszek czerwony)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Widne lasy, ich skraje, zarośla, murawy.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 15-25 cm · kwitnienie: 5-9

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #11):
• bez odmiany · · ‘Album’ · ‘Apfelblüte’ · ‘Aviemore’ · ‘Compact’ · ‘Elke’ · ‘Lancastriense’ · ‘Max Frei’ · ‘Tiny Monster’ · ‘var. striatum’ · ‘Vision’

znalezisko 00010000.410.mr - Geranium sanguineum (bodziszek czerwony); Suwalszczyzna
1f · 00010000.410.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/