Geum rivale (kuklik zwisły)
12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
kwiat w zbliżeniu
Geum rivale
kwiat, przekrój podłużny
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale (kuklik zwisły)
Geum rivale
Geum rivale (kuklik zwisły)
owoce, górne części orzęsione
Geum rivale (kuklik zwisły)
owoce i działki kielicha
Geum rivale (kuklik zwisły)
przewieszone w dół szypułki kwiatowe
Geum rivale (kuklik zwisły)
liście łodygowe, widoczne mniejsze przylistki niż u kuklika pospolitego
Geum rivale (kuklik zwisły)
liść łodygowy, widoczne mniejsze przylistki niż u kuklika pospolitego
Geum rivale (kuklik zwisły)
liść łodygowy, widoczne mniejsze przylistki niż u kuklika pospolitego

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity na terenie całej Polski. Wilgotne łąki, lasy i zarośla.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Gleba żyzna, wilgotna lub podmokła, bagienna.

space

Docelowa rozstawa co 25-33 cm (9-16 szt/m2).

Wymagania (parametry ogrodowe): strefa mrozoodporności 3

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — półcień • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże żyzne

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020512.3.02 - Geum rivale (kuklik zwisły); dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
020512-3
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia/ #7
znalezisko 00010000.301.mr - Geum rivale (kuklik zwisły); Suwalszczyzna
301
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2

właściwości i zastosowanie

kolor kwiatów
Kw
Rodzima bylina terenów podmokłych, do 70 cm wysokości. Bardziej krępe formy, 30-40 cm wysokości, uprawiana jako ozdobna bylina ogrodowa.

space

Roślina na wilgotne rabaty bylinowe, do ogrodów naturalistycznych w miejscach podmokłych i przy zbiornikach wodnych w strefie bagiennej.

space

Wysokość: 30-40 cm

Kwitnienie: od kwietnia do maja

Grupy użytkowe: bylina ogrodowa • na rabatę bylinową • do ogrodu wrzosowego • roślina przyprawowa • o znaczeniu produkcyjnym

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1): bez odmiany