fot. 020512-0984 (429×580) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020512-3
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Geum rivale (kuklik zwisły)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski