takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geum urbanum L.

kuklik pospolity
Parageum montanum (L.) Hara
na stronie — występowanie · znaleziska
Geum urbanum (kuklik pospolity)

18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski

Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum

kwiat, przekrój podłużny

Geum urbanum

owoc

Geum urbanum (kuklik pospolity)

liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego

Geum urbanum (kuklik pospolity)

liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego

Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity; lasy liściaste i ich skraje, zarośla, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20020511.8d.02 - Geum urbanum (kuklik pospolity); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław

6f · 20020511.8d.02
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/