takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geum urbanum L.

kuklik pospolity
Parageum montanum (L.) Hara
Geum urbanum (kuklik pospolity)
18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum
kwiat, przekrój podłużny
Geum urbanum
owoc
Geum urbanum (kuklik pospolity)
liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego
Geum urbanum (kuklik pospolity)
liść łodygowy, widoczne większe przylistki niż u kuklika zwisłego
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)
Geum urbanum (kuklik pospolity)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity; lasy liściaste i ich skraje, zarośla, miejsca ruderalne.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020511.8d.02 - Geum urbanum (kuklik pospolity); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
020511-8d
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/ #6