antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Geum ×sudeticum Tausch

Geum montanum × rivale