takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Geum ×intermedium Ehrh.

kuklik pośredni
Geum urbanum × rivale
na stronie — uwagi
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

pokrój roślin; 28.05.2005, Góry Orlickie, Podgórze; copyright © by Michał Smoczyk

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

pokrój owocującej rośliny, widoczne lekko przewieszone szypułki kwiatowe

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owoc od spodu, widoczne odstające działki kielicha (→ kuklik pospolity (Geum urbanum)), ale lekko zaczerwienione (→ kuklik zwisły (Geum rivale)), orzęsione szypułki nasion (→ kuklik zwisły (Geum rivale))

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owoc, widoczne odstające działki kielicha (→ kuklik pospolity (Geum urbanum)), ale orzęsione szypułki nasion i krótki gynofor (→ kuklik zwisły (Geum rivale))

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owłosienie środkowej części łodygi

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owłosienie środkowej części łodygi

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

kwiat

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owoc od góry, słabo orzęsione szypułki nasion

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owłosienie środkowej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owłosienie łodygi w rozgałęzieniu

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

owoc, słabo orzęsione szypułki nasion

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

kielich odstający lekko po przekwitnięciu, orzęsione słupki

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

liść ze środkowej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

liść z górnej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

porównanie owoców, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), Geum xintermedium, kuklik zwisły (Geum rivale). kuklik pospolity (Geum urbanum) - szypułki nasion krótkie, nagie, kielich odgięty wstecz, brak gynoforu, Geum xintermedium - cechy pośrednie, kuklik zwisły (Geum rivale) - szypułki nasion długie, orzęsione, kielich przylegający, gynofor wyraźny

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

porównanie owoców od strony spodniej, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), Geum xintermedium, kuklik zwisły (Geum rivale). kuklik pospolity (Geum urbanum) - kielich odgięty wstecz, działki zielone, Geum xintermedium - cechy pośrednie, kuklik zwisły (Geum rivale) - kielich przylegający, działki zaczerwienione

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

porównanie nasion, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), Geum xintermedium, kuklik zwisły (Geum rivale). Widoczne różnice w orzęsieniu szypułek i wielkości nasion.

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

liście łodygowe

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

porównanie liście łodygowych, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), Geum xintermedium, kuklik zwisły (Geum rivale). Widoczne różnice w wielkości przylistków i kształcie odcinków.

Geum ×intermedium (kuklik pośredni)

liść łodygowy

uwagi

Osobniki mieszańcowe powstają najczęściej w miejscach, gdzie w bliskości rosną gatunki rodzicielskie. Najczęściej są to miejsca zaburzone antropogenicznie.

space