takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Geum ×intermedium Ehrh.

kuklik pośredni
Geum urbanum × rivale
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
pokrój roślin; 28.05.2005, Góry Orlickie, Podgórze; copyright © by Michał Smoczyk
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
pokrój owocującej rośliny, widoczne lekko przewieszone szypułki kwiatowe
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owoc od spodu, widoczne odstające działki kielicha (→ kuklik pospolity (Geum urbanum)), ale lekko zaczerwienione (→ kuklik zwisły (Geum rivale)), orzęsione szypułki nasion (→ kuklik zwisły (Geum rivale))
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owoc, widoczne odstające działki kielicha (→ kuklik pospolity (Geum urbanum)), ale orzęsione szypułki nasion i krótki gynofor (→ kuklik zwisły (Geum rivale))
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owłosienie środkowej części łodygi
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owłosienie środkowej części łodygi
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
kwiat
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owoc od góry, słabo orzęsione szypułki nasion
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owłosienie środkowej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owłosienie łodygi w rozgałęzieniu
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
owoc, słabo orzęsione szypułki nasion
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
kielich odstający lekko po przekwitnięciu, orzęsione słupki
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
liść ze środkowej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi
Geum ×intermedium
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
liść z górnej części łodygi, przylistki pośredniej wielkości między gatunkami rodzicielskimi
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
porównanie owoców, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum) - szypułki nasion krótkie, nagie, kielich odgięty wstecz, brak gynoforu, kuklik pośredni (Geum ×intermedium) - cechy pośrednie, kuklik zwisły (Geum rivale) - szypułki nasion długie, orzęsione, kielich przylegający, gynofor wyraźny
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
porównanie owoców od strony spodniej, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum) - kielich odgięty wstecz, działki zielone, kuklik pośredni (Geum ×intermedium) - cechy pośrednie, kuklik zwisły (Geum rivale) - kielich przylegający, działki zaczerwienione
Geum ×intermedium
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
porównanie nasion, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), kuklik pośredni (Geum ×intermedium), kuklik zwisły (Geum rivale); widoczne różnice w orzęsieniu szypułek i wielkości nasion
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
liście łodygowe
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
porównanie liście łodygowych, od lewej: kuklik pospolity (Geum urbanum), kuklik pośredni (Geum ×intermedium), kuklik zwisły (Geum rivale); widoczne różnice w wielkości przylistków i kształcie odcinków
Geum ×intermedium (kuklik pośredni)
liść łodygowy

cechy diagnostyczne w kluczu

uwagi

Osobniki mieszańcowe powstają najczęściej w miejscach, gdzie w bliskości rosną gatunki rodzicielskie. Najczęściej są to miejsca zaburzone antropogenicznie.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170528.1.arys - Geum ×intermedium; P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,2 km na E od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki
170528-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leś. Kołoin, 0,2 km na E od miejscowości Kolowinek (Dębie) w gm Piecki/ #2