takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

hołoszeń główkowaty
Holoschoenus vulgaris Link · Scirpus holoschoenus (L.) Soják
na stronie — występowanie
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
11.05.1957 copyright © by Jerzy Kruk XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.