atlas-roslin.pl

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják [🔉 scir·po·i·des *]

hołoszeń główkowaty
Holoschoenus vulgaris Link [🔉 ho·lo·sze·nus wul·ga·ris] · Scirpus holoschoenus (L.) Soják [🔉 scir·pus *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 7952

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)
Gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski – ostatnie notowanie w 1968 roku.
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

cechy diagnostyczne w kluczu:Cyperaceae (turzycowate)kl 7952

wybrane okazy · selected collections

#3
pk.120700-36
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Niemcy)/
#1
pk.190916-9
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Paryż (Francja)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.835 [40]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.597 [9]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.256 [17]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.645 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.279 [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.831 [3]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.414 [444]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji