takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

hołoszeń główkowaty
Holoschoenus vulgaris Link · Scirpus holoschoenus (L.) Soják
na stronie — występowanie · znaleziska
Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)

11.05.1957 copyright © by Jerzy Kruk XL

Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski – ostatnie notowanie w 1968 roku.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

znalezisko 19570511.KRA63898.jkr - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)

5f · 19570511.KRA63898.jkr
leg.  

znalezisko 19680809.KRA67178.jkr - Scirpoides holoschoenus (hołoszeń główkowaty)

3f · 19680809.KRA67178.jkr
leg.