⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - zielne]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) rośliny zawsze zanurzone, nigdy nie tworzą pływających po powierzchni różyczek ani form lądowych (↓nie)
Callitriche autumnalis (rzęśl jesienna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Wszystkie liście równowąskie, w nasadzie najszersze, zwężające się ku górze, gdzie wykrojone lub ucięte; jasnozielone, po wysuszeniu przeświecające, 1-nerwowe.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Callitriche autumnalis (rzęśl jesienna)
wystepowanie
syn. Callitriche hermaphroditica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody.
  
  
(p) rośliny zwykle z pływającą po powierzchni różyczką liściową, na wpół wynurzone lub lądowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· Zwykle część liści łopatkowato-odwrotniejajowatych, równowąskie zwykle w nasadzie nieco zwężone, 3-kilku-nerwowe; trawiastozielone do ciemnozielonych, po wysuszeniu nieprzezroczyste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
  
    
(p) formy wodne (↓nie)
    
      
(p) wszystkie liście zanurzone, przynajmniej niektóre na szczycie obcęgowato wycięte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Słupek trwały, przylegający do owocu.
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Forma zanurzona tego gatunku.
      
      
(p) górne liście łopatkowate, tworzą pływającą różyczkę (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Formy o zupełnie zanurzonych liściach równowąskich pozostają płonne i nieodróżnialne.
      
        
(p) liście półksiężycowato wykrojone; kwiaty tylko podwodne (↓nie)
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Szyjki słupka wstecz odgięte, przylegające do boków owocu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Płytkie wody.
        
        
(p) liście nie półksiężycowato wykrojone; kwiaty tylko nawodne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Szyjki słupka wzniesione lub przechylone lub łukowate wygięte, dość nietrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
        
          
(p) pływające różyczki liściowe z 14-20 liśćmi; owoce nieoskrzydlone (↓nie)
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Owoce na grzbiecie obłe co najwyżej słabo kanciaste, nieoskrzydlone, 0.8-1.2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
wystepowanie
syn. Callitriche polymorpha · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Płytkie wody.
          
          
(p) pływające różyczki z mniej niż 14-20 liśćmi; owoce oskrzydlone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Szyjka słupka krótsza, łukowata lub wcześnie odpadająca.
          
            
(p) pływające liście odwrotniejajowate do łopatkowatych; owoce oskrzydlone tylko w górze, ciemnobrązowe do czarnych (↓nie)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Owoce w zarysie odwrotniejajowate, 0.8-1mm długości, 0.7-0.9mm szerokości, w górnych 1/4-1/3 z okrzydleniem, ciemnobrązowe do czarnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
wystepowanie
syn. Callitriche palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Płytkie wody.
            
            
(p) pływające liście okrągłe do szerokoeliptycznych; owoce oskrzydlone na całym obwodzie, brązowawe do brązowożółtych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Owoce w obrysie prawie okrągłe, na całym obwodzie wąsko lub szeroko oskrzydlone, brązowawe do brązowożółtych; 1.3-1.7mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
            
              
(p) pływające różyczki z 8-10 liśćmi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Szyjki słupka wzniesiono odstające lub łukowate, przeważnie 1-2mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Callitriche stagnalis (rzęśl wielkoowockowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Płytkie wody.
              
              
(p) pływające różyczki z 12-15 liśćmi (↑nie)
Callitriche platycarpa
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy n ...
· Szyjki wzniesiono lub poziomo odstające, po kwitnieniu łukowato wygięte, do 5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Callitriche platycarpa
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek atlantycki. Opisany w 2007 roku jako nowy dla Polski z 2 rzek Pomorza Zachodniego.
              
    
(p) formy wynurzone lub lądowe (brzegi wód, namuliska) (↑nie)
    
      
(p) szyjki słupka i nitki pręcików silnie skrócone, czasem brak; owoce odwrotniejajowate, oskrzydlone tylko w górze (↓nie)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Owoce w obrysie odwrotniejajowate, czarnobrązowe, jedynie w górnej 1/4-1/3 oskrzydlone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
wystepowanie
syn. Callitriche palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) szyjki słupka i nitki pręcików dobrze rozwinięte; owoce okrągłe do ±eliptycznych (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Owoce okrągłe do ±eliptycznych, nieoskrzydlone lub całe oskrzydlone.
      
        
(p) rowek między częściami owocu płytki, krawędzie owocu obłe do nieco ostrych ale nieoskrzydlone (↓nie)
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
wystepowanie
syn. Callitriche polymorpha · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) rowek między częściami owocu głębszy, owoce całe wąsko lub szeroko oskrzydlone (↑nie)
        
          
(p) szyjki słupka odgięte i przylegające do boków owocu (↓nie)
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Owoce w zarysie okrągłe, na obwodzie wąsko oskrzydlone (skrzydełka z jednego rzędu komórek).
Callitriche hamulata (rzęśl hakowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) szyjki słupka wzniesione lub odgięte ale nie przylegające do boków owocu (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Owoce na obwodzie wąsko lub szeroko oskrzydlone, skrzydełka z większej liczby rzędów komórek.
          
            
(p) owoce duże, szeroko oskrzydlone, 1.4-1.7mm długości, często szersze niż dłuższe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Owoce duże, szeroko oskrzydlone, jasnobrązowe, często szersze niż dłuższe, 1.4-1.7mm długości i 1.5-2mm szerokości.
Callitriche stagnalis (rzęśl wielkoowockowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) owoce 1.3-1.5mm długości i 1.2-1.5mm szerokości, wąsko oskrzydlone; szyjki słupka wzniesione (↑nie)
Callitriche platycarpa
XL
Callitriche platycarpa
takson nie ujęty w czekliście 2002
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu