atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Ruppia maritima L. [🔉 rup·pi·a ma·ri·ti·ma]

rupia morska
Ruppia maritima (rupia morska)
12.08.2014, zatoka Pucka (Jastarnia); copyright © by Jerzy Kruk XL
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
Ruppia maritima (rupia morska)
3D
Bylina wodna, zakorzeniona na dnie, z pędami 15 – 40 cm długości.

Liści równowąskie, z jedną żyłką, w nasadzie rozszerzone, szczyt zaostrzony i bardzo drobno ząbkowany.

Kwiatostan w kącie liścia, kłos dwukwiatowy, na szypule 1 – 3 (5) cm, po kwitnieniu nie wydłużającej się i nie zwijającej się spiralnie. Kwiaty obupłciowe, bez okwiatu, z dwoma pręcikami; słupki 4 – 10.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ruppia maritima (rupia morska)
Słone i słonawe wody na pobrzeżu Bałtyku.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.