atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.144); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Asplenium adiantum-nigrum L. [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica ciemna
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
liście; 15.07.2005, G. Kaczawskie; copyright © by Błażej Gierczyk
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
fragment liścia, widok od spodu, zarodnie
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
fragment liścia
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
pokrój
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
liść
Bylina. Kłącze grube, walcowate, rozgałęzione, okryte ciemnobrązowymi, lancetowatymi, ±całobrzegimi łuskami,.

space

Odcinki pierwszego rzędu ± prostopadle w bok odstające. Łatki ostatniego rzędu jajowate do podługowatych, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze, w nasadzie tępe, w dole całobrzegie.

space

Gatunek zmienny.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.144 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska wraz z ostoją w promieniu 30 m od granic stanowiska (4.3).
ekologiczne liczby wskaźnikowe Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)
Bardzo rzadka, na Pogórzu Sudeckim. W szczelinach skał różnego typu, z preferencją dla krzemianowych; w miejscach ocienionych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040729.12.bg - Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna); wzgórze Gozdnik, masyw Ślęży
040729-12
leg. Błażej Gierczyk
/wzgórze Gozdnik, masyw Ślęży/ #2