fot. bg-Asplenium_adiantum-nigrum_2 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

fragment liścia
15.07.2005, G. Kaczawskie · copyright © by Błażej Gierczyk