fot. bg-Asplenium_onopteris_var._silesiaca_1 (640×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
liść
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asplenium adiantum-nigrum (zanokcica ciemna)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.07.2004, wzgórze Gozdnik, masyw Ślęży
copyright © by Błażej Gierczyk