atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Asplenium onopteris L. var. silesiaca Milde

zanokcica kończysta odmiana śląska
Asplenium silesiaca Milde

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Takson podany jako endemit skał serpentynitowych na pogórzu Sudeckim. Rewizja [347] wykazała, że nie jest uzasadnione wyróżnianie tego taksonu. Są to egzemplarze typowej zanokcicy ciemnej (Asplenium adiantum-nigrum) ale wyrosłe w miejscach nasłonecznionych i młode.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony