takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Asplenium onopteris L.

zanokcica kończysta
Asplenium adiantum-nigrum L. ssp. onopteris (L.) Luerssen

cechy charakterystyczne

Bylina.

space

Odcinki pierwszego rzędu ± prostopadle w bok odstające. Łatki ostatniego rzędu wąsko lancetowate do równowąskich, wąskie w nasadzie, na końcu ostro ząbkowane z ostkami i zwykle zagięte ku górze.

space

występowanie

Gatunek diploidalny związany ze skałami serpentynitowymi w rejonie śródziemnomorskim i atlantyckim. Podawany był w Masywie Ślęży. Rewizja [347] wykazała, że doniesienia dotyczyły wyłącznie trioploidalnego zanokcicy ciemnej (Asplenium adiantum-nigrum), tak więc zanokcica kończysta (Asplenium onopteris) nie występuje w Polsce a wyróżnianie z tych samych stanowisk taksonu zanokcica kończysta odmiana śląska (Asplenium onopteris var. silesiaca) (w randze gatunku lub odmiany) nie jest uzasadnione.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — E–wymierający - krytycznie zagrożony