Botrychium simplex E.Hitchc.

podejźrzon pojedynczy
Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
15.06.1954 copyright © by Jerzy Kruk XL

cechy charakterystyczne

Bylina, z jednym, nagim, niezimującym liściem, (2)7-10(12)cm wysokości. Płonna część liścia oddziela się od płodnej ±w dole liścia.

space

Część płodna niepodzielona lub skąpo podzielona, znacznie dłuższa od płonnej; z 5-12 zarodniami. Zarodnie tworzą się w okresie maj-czerwiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.128 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Bardzo rzadki, prawdopodobnie z 24 znanych stanowisk przetrwały 2.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

RE – wymarły na terenie Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

znalezisko 19540615.KRAM390016.jkr - Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
2f · 19540615.KRAM390016.jkr
leg. T. Tacik
literatura · references
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.98+t4 [85.1]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.227 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.120 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.38 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.36 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.3 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.14 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.10 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.5 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2017 · powstała/was created 25.05.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Botrychium_simplex.htm"> Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>