takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski [24]
· ochrona ścisła (1.130); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Botrychium virginianum (L.) Sw.

podejźrzon wirginijski
Botrychium virginianum Sw.
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
30.06.2010, rez. Starożyn; copyright © by Paweł Pawlikowski
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL

cechy charakterystyczne

Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
XL
Bylina, z niezimującym, jednym liściem, (10)20-80cm wysokości; początkowo wyraźnie długo owłosiona. Płonna i płodna części liścia oddzielają powyżej połowy liścia.

space

Płodna część liścia długoogonkowa, 2-3× pierzasta. Zarodnie tworzą się w okresie lipiec-sierpień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.130 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadko na północnym-wschodzie Polski. Zacienione lasy, zarośla, polany.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — Ex – wymarły lub zaginiony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B1. zasięg występowania (EOO) <100km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤50.

znalezisko 20100630.1.ppaw - Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski); rez. Starożyn
2f · 20100630.1.ppaw
leg. Paweł Pawlikowski
/rez. Starożyn/
znalezisko 20130622.1.dt - Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski); Równina Augustowska, Starożyn
5f · 20130622.1.dt
leg. Dariusz Tlałka
/Równina Augustowska, Starożyn/
znalezisko 19380807.KRAM101996.jkr - Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
3f · 19380807.KRAM101996.jkr
leg. J. Mądalski
znalezisko 19360707.KRAM101644.jkr - Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski)
2f · 19360707.KRAM101644.jkr
leg. J. Mądalski
literatura · references
· Pawlikowski P., 2011 — Botrychium virginianum (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. PBJ 56(1): 81-84 [131]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.100 [85.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.119 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.38 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.36 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.5 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.15 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.10 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.5 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 07.02.2017 · powstała/was created 13.11.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Botrychium_virginianum.htm"> Botrychium virginianum (podejźrzon wirginijski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>