atlas-roslin.pl

użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej

użyłkowanie (nerwacja)

użyłkowanie

nerwacja

użyłkowanie równoległe

anastemozy

Szkieletem zapewniającym względną sztywność blaszki liściowej jest rusztowanie z wiązek przewodzących (żyłek) tworzących jej rusztowanie/szkielet.

space

• wachlarzowaty, dychotomiczny (widlasto rozgałęzione), tak u miłorząbu dwuklapowego (Ginkgo biloba)

space

• siatkowaty (użyłkowanie siateczkowate) — gdy nerwy wielokrotnie dzielą się, tworząc system nerwów N-tego rzędu i w tym wypadku układ żyłek może być:

space

· pierzasty (użyłkowanie pierzaste), gdy na przedłużeniu ogonka liściowego znajduje się jedna żyłka główna, stanowiąca oś blaszki liściowej i od niej pierzasto rozchodzą się żyłki drugiego rzędu, a od nich ewentualnie nerwy dalszych rzędów.

Przy użyłkowaniu siateczkowatym jak i równoległym drobne żyłki ostatnich rzędów są zwykle wzajemnie ze sobą połączone — łączniki (anastemozy) dzielą liść na poletka (areole) miękiszu.

użyłkowanie dłoniaste

Acer platanoides (klon pospolity)
O użyłkowaniu dłoniastym (nerwacji dłoniastej), gdy kilka nerwów głównych ±równorzędnych rozchodzi się z nasady blaszki liściowej. Jeśli blaszka liściowa jest wcinana, to wcięcia skierowane są ku jej nasadzie.

użyłkowanie pierzaste

Salix fragilis (wierzba krucha)
3D
Salix eriocephala (wierzba amerykanka)
Użyłkowanie pierzaste (nerwacja pierzasta) gdy na przedłużeniu ogonka liściowego znajduje się jedna żyłka główna, stanowiąca oś blaszki liściowej i od niej pierzasto rozchodzą się żyłki drugiego rzędu, a od nich ewentualnie nerwy dalszych rzędów.