atlas-roslin.pl

strony, położenie

brzuszna (strona)

grzbietowa (strona)

Określa się, że stroną brzuszną (wentralną) liścia jest jego strona przyosiowa (od strony łodyżki) a stroną grzbietową (dorsalną) liścia jest strona odosiowa tj. odsunięta od łodyżki.

space

wierzchołek

lat. apex; slo. vrchol;
Wierzchołek to górny (apikalny) lub dalszy (dystalny) od osi rośliny koniec organu płaskiego lub jego części; na wierzchołku — lat. apice.

space

wierzchołkowy (apikalny)

lat. apicalis, acro-; slo. apikálny, vrcholový;
Umieszczony w okolicy lub powstały z wierzchołka wzrostu. Umieszczony/wyrastający na wierzchołku organu lub części rośliny np. lat. stylus apicalis - szyjka słupka wyrastająca z wierzchołka zalążni.

wierzchołkowy (końcowy)

lat. terminalis; slo. koncový, vrcholový;
Wyrastający z końca innego organu, osadzony na wierzchołku innego organu np. kwiat wierzchołkowy (lat. flos terminalis) - kwiaty kończący/zamykający oś pędu.

nasada (podstawa)

lat. basis; ang. base; niem. Grund; ros. основаеие; slo. báza;
Nasada to:
• dolna część (np. nasada łodygi)
• bliższy osi rośliny koniec (lub część) organu płaskiego (np. nasada liścia) lub jego części (np. nasada blaszki liściowej).

bliższy (proksymalny)

lat. proximalis; slo. bližší;
Bliższy (proksymalny) - kierunek bliższy nasadzie organu. W przypadku korzenia jest to strona przy głowie korzeniowej tj. górna część korzenia.

dalszy (dystalny)

lat. distalis; slo. vzdialenejší;
Dalszy (dystalny) - kierunek dalszy od nasady organu. W przypadku korzenia jest to strona przy wierzchołku wzrostu korzenia, tj. jego dolna część.

górny

lat. superus; slo. horný;

nad

lat. supra; slo. nad;

najwyższy

lat. supernus; slo. najvyšší;

w górze

lat. superne; slo. hore;

dolny

lat. inferus; slo. dolný;

na dole

lat. infra- (gr. hypo-); slo. naspodku;

w dole (na spodzie)

lat. inferne; slo. dolu;

między

lat. inter- (gr. meso-); slo. medzi;

środkowy

lat. intermedius; slo. prostredný;
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji