takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Berula erecta (Huds.) Coville

potocznik wąskolistny
Berula angustifolia (L.) W.D.J. Koch · Sium erectum Huds.
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

10.08.2006, Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

liść

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

pokrój po kwitnieniu

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

szczytowa część pędu z rozwijającymi się baldachami

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

nasada pędu w przekroju

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

liście łodygowe

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

liście

opis

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

pokrywy i pokrywki, widok od spodu baldacha

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

kwiat 3D||

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

owoce 3D 3D||

110818-5537
przekrój przez łodygę

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

odcinek liścia łodygowego

Bylina o prostym, zgrubiałym kłączu i z owalnymi, podziemnymi rozłogami. Roślina naga. Uszkodzona o zapachu selera.

space

Liście o blaszce podzielonej pojedynczo nieparzysto pierzastodzielnej. Jeśli wytwarzają się liście podwodne to 3-4-pierzastodzielne a ich odcinki są równowąskie, silnie zredukowane.

Dolne liście z dętymi ogonkami liściowymi do 30 cm długości, z (2)4-9(10) parami siedzących listków, dolna para zwykle znacznie mniejsza i oddalona, końcowy odcinek zwykle trójklapowy, pozostałe odcinki jajowate, podługowate do podługowato lancetowatych, wyższe smuklejsze, 2-7 cm długości i 1-3 cm szerokości, na szczycie tępe; brzegiem nierówno 2×piłkowane lub karbowane, ząbki tępawe z chrząstkowatą ostką.

space

Baldachy wyrastają w węzłach łodygi, przeciwlegle do liścia. Szypuła baldacha ±równa szypułka baldaszków. Baldaszków 10-20, promienie nagie. Pokrywy liczne, (8)10-22, dobrze rozwinięte, liściaste zielone, szerokolancetowate do wąskojajowatych, często wcięte trójklapowe, podobnej długości lub krótsze jak promienie baldacha. Pokrywki w tej samej liczbie co pokrywy i do nich podobne.

Działki kielicha wyraźne, szydlaste. Płatki białe, w zarysie szeroko odwrotniesercowate, ok. 1-2 mm długości i szerokości, płytko wykrojone na szczycie, z dość długim zagiętym ku nasadzie odcinkiem. Szyjki słupka odgięte w dół, dłuższe do ±półkulistego stylopodium.

Rozłupnie w zarysie okrągławe do szerokojajowatych, 1.5-2.0 mm długości, matowe, szarobrązowe, z pięcioma niskimi tępymi żebrami (niemal gładkie), stopa płaska.

space

występowanie

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

na skraju olsu w okolicy dopływu wody z cieku

Berula erecta (potocznik wąskolistny)

pas zbiorowiska z Berula erecta na brzegu rzeki

wystepowanie
o mapie występowania
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
Częsty, zwłaszcza na niżu Polski. Poza tym w sprzyjających warunkach klimatycznych w znacznej części Euroazji i zawleczone na inne kontynenty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Apium nodiflorum · selery węzłobaldachowe

pęczyna węzłobaldachowa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.156); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania
Rośnie w tego samego typu siedliskach co potocznik wąskolistny (Berula erecta). Gatunek ten ma w Polsce tylko jedno znane stanowisko na zachodzie kraju (na wschodniej granicy zasięgu na tej szerokości geograficznej).

space

Różnice są jednak zdecydowane, choć dotyczą detali którym trzeba uważniej się przyjrzeć.

space

znalezisko 20110818.2.11 - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Dolina Bystrzycy k. Wrocławia

50f · 20110818.2.11
leg. Marek Snowarski
/Dolina Bystrzycy k. Wrocławia/

znalezisko 20060810.2.and - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska

2f · 20060810.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20070423.1.sm - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Równina Torzymska, nad rzeką Ilanką między Rzepinem a Starościnem

3f · 20070423.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, nad rzeką Ilanką między Rzepinem a Starościnem/

znalezisko 20080807.1.jkr - Berula erecta (potocznik wąskolistny); okolice Kołobrzegu

2f · 20080807.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/okolice Kołobrzegu/

znalezisko 20080626.7.and - Berula erecta (potocznik wąskolistny); rez. Skorocice, Ponidzie

6f · 20080626.7.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Skorocice, Ponidzie/

znalezisko 20090716.1.pkob - Berula erecta (potocznik wąskolistny); ok. Jasienia, woj. lubuskie

3f · 20090716.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Jasienia, woj. lubuskie/

znalezisko 20110416.2.pkob - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie

3f · 20110416.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/