atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Berula erecta (Huds.) Coville [🔉 be·ru·la e·rek·ta]

potocznik wąskolistny
Berula angustifolia (L.) W.D.J. Koch · Sium erectum Huds.
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
10.08.2006, Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
liść
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
pokrój po kwitnieniu
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
szczytowa część pędu z rozwijającymi się baldachami
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
nasada pędu w przekroju
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
liście łodygowe
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
liście

opis

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
pokrywy i pokrywki, widok od spodu baldacha
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
3D
kwiat
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
3D
owoce
110818-5537
przekrój przez łodygę
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
odcinek liścia łodygowego
Bylina o prostym, zgrubiałym kłączu i z owalnymi, podziemnymi rozłogami. Roślina naga. Uszkodzona o zapachu selera.

space

Liście o blaszce podzielonej pojedynczo nieparzysto pierzastodzielnej. Jeśli wytwarzają się liście podwodne to 3 – 4-pierzastodzielne a ich odcinki są równowąskie, silnie zredukowane.

Dolne liście z dętymi ogonkami liściowymi do 30 cm długości, z (2) 4 – 9 (10) parami siedzących listków, dolna para zwykle znacznie mniejsza i oddalona, końcowy odcinek zwykle trójklapowy, pozostałe odcinki jajowate, podługowate do podługowato lancetowatych, wyższe smuklejsze, 2 – 7 cm długości i 1 – 3 cm szerokości, na szczycie tępe; brzegiem nierówno 2×piłkowane lub karbowane, ząbki tępawe z chrząstkowatą ostką.

space

Baldachy wyrastają w węzłach łodygi, przeciwlegle do liścia. Szypuła baldacha ±równa szypułka baldaszków. Baldaszków 10 – 20, promienie nagie. Pokrywy liczne, (8) 10 – 22, dobrze rozwinięte, liściaste zielone, szerokolancetowate do wąskojajowatych, często wcięte trójklapowe, podobnej długości lub krótsze jak promienie baldacha. Pokrywki w tej samej liczbie co pokrywy i do nich podobne.

Działki kielicha wyraźne, szydlaste. Płatki białe, w zarysie szeroko odwrotniesercowate, ok. 1 – 2 mm długości i szerokości, płytko wykrojone na szczycie, z dość długim zagiętym ku nasadzie odcinkiem. Szyjki słupka odgięte w dół, dłuższe do ±półkulistego stylopodium.

Rozłupnie w zarysie okrągławe do szerokojajowatych, 1.5 – 2.0 mm długości, matowe, szarobrązowe, z pięcioma niskimi tępymi żebrami (niemal gładkie), stopa płaska.

space

występowanie

Berula erecta (potocznik wąskolistny)
na skraju olsu w okolicy dopływu wody z cieku
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
pas zbiorowiska z Berula erecta na brzegu rzeki
wystepowanie
o mapie występowania
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
Częsty, zwłaszcza na niżu Polski. Poza tym w sprzyjających warunkach klimatycznych w znacznej części Euroazji i zawleczone na inne kontynenty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Apium nodiflorum · selery węzłobaldachowe

pęczyna węzłobaldachowa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.156); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
selery węzłobaldachowe (Apium nodiflorum)
wystepowanie
o mapie występowania
Rośnie w tego samego typu siedliskach co potocznik wąskolistny (Berula erecta). Gatunek ten ma w Polsce tylko jedno znane stanowisko na zachodzie kraju (na wschodniej granicy zasięgu na tej szerokości geograficznej).

space

Różnice są jednak zdecydowane, choć dotyczą detali którym trzeba uważniej się przyjrzeć.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110818.2.11 - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Dolina Bystrzycy k. Wrocławia
110818-2
leg. Marek Snowarski
/Dolina Bystrzycy k. Wrocławia/ #34, 8.3D
znalezisko 20060810.2.and - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska
060810-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Kobylańska, Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #2
znalezisko 20070423.1.sm - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Równina Torzymska, nad rzeką Ilanką między Rzepinem a Starościnem
070423-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, nad rzeką Ilanką między Rzepinem a Starościnem/ #3
znalezisko 20080807.1.jkr - Berula erecta (potocznik wąskolistny); okolice Kołobrzegu
080807-1
leg. Jerzy Kruk
/okolice Kołobrzegu/ #2
znalezisko 20080626.7.and - Berula erecta (potocznik wąskolistny); rez. Skorocice, Ponidzie
080626-7
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Skorocice, Ponidzie/ #6
znalezisko 20090716.1.pkob - Berula erecta (potocznik wąskolistny); ok. Jasienia, woj. lubuskie
090716-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Jasienia, woj. lubuskie/ #3
znalezisko 20110416.2.pkob - Berula erecta (potocznik wąskolistny); Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie
110416-2
leg. Piotr Kobierski
/Wzniesienia Żarskie, woj. lubuskie/ #3