fot. 110613-0410 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrywy i pokrywki, widok od spodu baldacha
18.08.2011, Dolina Bystrzycy k. Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski