fot. 110613-0407 — copyright © by Marek Snowarski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szczytowa część pędu z rozwijającymi się baldachami
18.08.2011, Dolina Bystrzycy k. Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski