fot. MS-Berula_erecta-070423-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pas zbiorowiska z Berula erecta na brzegu rzeki
23.04.2007, Równina Torzymska, nad rzeką Ilanką między Rzepinem a Starościnem · copyright © by Michał Smoczyk