atlas-roslin.pl

Apium [🔉a·pi·um]

selery
  
↓niepokrywek brak; kwiaty żółtawo- do zielonkawobiałych
Apium graveolens
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Liście trójdzielne lub pierzastodzielne.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Uprawiane warzywo i przejściowo dziczejące. Roślina 2-letnia, uprawiana w dwóch grupach odmian, o zgrubiałym korzeniu lub o zgrubiałych ogonkach liściowych.
  
  
↑nie pokrywek 5 – 7; kwiaty białe
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście pojedynczo pierzaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostycz ...
  Helosciadium (pęczyna)
  
    
↓nieodcinki dolnych liści (zwykle w wodzie) nitkowate lub włosowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
· Pokryw brak, pokrywki całe zielone, niewyraźnie obłonione. Baldachy 2 – 3-promieniowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Apium inundatum (selery wodne)
pęczyna wodna · syn. Helosciadium inundatum · Helosciadium inundatum · takson wymarły na terenie Polski
  Brzegi wód, dawniej na zachodzie Polski.
    
    
↑nie wszystkie liście ±jednakowo podzielone na łatki lancetowate do okrągławych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Pokrywki z białym, błoniastym brzegiem.
    
      
↓niepokryw (0) 1 – 2; baldachy prawie siedzące z szypułami krótszymi od szypuł baldaszków
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Odcinki liści jajowate do lancetowatych, równomiernie karbowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Apium nodiflorum (selery węzłobaldachowe)
wystepowanie
pęczyna węzłobaldachowa · syn. Heloscladium nodiflorum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rowy i strumienie koło Lubska na Dolnym Śląsku.
      
      
↑nie pokryw 3 – 6; baldachy na szypułach zwykle dłuższych niż szypuły baldaszków
Apium repens (selery błotne)
Apium repens (selery błotne)
Apium repens (selery błotne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Odcinki liści okrągławo-jajowate, nierówno piłkowane do wrębnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Apium repens (selery błotne)
wystepowanie
pęczyna błotna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód.