fot. bl-f243-F1020014 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupnie wyrośnięte, niedojrzałe
copyright © by Barbara Łotocka