fot. bg-2008-1-Caucalis_platycarpos6 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Caucalis platycarpos (włóczydło polne)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

17.06.2008, Góry Pińczowskie · copyright © by Błażej Gierczyk