atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Erinus alpinus L.

erynus alpejski
Erinus alpinus (erynus alpejski)
Niemcy ; copyright © by Jarosław Makowski
Erinus alpinus (erynus alpejski)
Erinus alpinus (erynus alpejski)

wymagania i uprawa

🌸ekologiczne liczby wskaźnikowe Erinus alpinus (erynus alpejski)
wysokość: 5 – 10 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #4) analiza dostępności roślin