⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Scrophulariaceae (trędownikowate)]
  
wszystkie liście skrętoległe (↓nie)
  
    
pędy ponad 25cm wysokości (↓nie)
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
Digitalis purpurea
Digitalis grandiflora (naparstnica zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna j ...
·  Kwiatostan bogaty, z więcej jak 15 kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
    
    
pędy do 25cm wysokości (↑nie)
Erinus alpinus (erynus alpejski)
· ta cecha diagnostyczn ...
·  Kwiatostan ubogi, z mniej jak 15 kwiatami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Erinus alpinus (erynus alpejski)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana bylina ozdobna.
    
  
przynajmniej dolne liście naprzeciwległe lub w okółku (↑nie)
  
    
korona prawie promienista i z długą rurką (↓nie)
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus
Mimulus guttatus (kroplik żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
    
    
korona wargowa z niewyraźną rurką (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
    
      
pędy pokładające się lub płożące się (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
·  Korona z ostrogą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
      
        
liście ±owłosione (↓nie)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kixia spuria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
·  Podstawowa barwa korony żółtawa.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
        
        
liście nagie (↑nie)
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
·  Podstawowa barwa korony fioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
wystepowanie
cymbalaria murowa, lnica bluszczykowata, lnica murowa · syn. Linaria cymbalaria · antropofit zadomowiony we florze polskiej
        
      
pędy ±wzniesione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
·  Korona z ostrogą lub jej nasada workowato rozszerzona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
      
        
korona z ostrogą (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
        
          
gardziel niezupełnie zamknięta (↓nie)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
·  Korona 5-9mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
wystepowanie
chenorinum małe, lnica mała · syn. Linaria minor · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
gardziel korony zupełnie zamknięta (↑nie)
Abies alba
Linaria loeselii
Linaria loeselii
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
·  Korona 5-35mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
          
        
korona w nasadzie workowato rozszerzona, bez ostrogi (↑nie)
        
          
kielich krótszy do kwiatu i torebki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
·  Przysadki krótsze od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
Antirrhinum majus (wyżlin większy)
lwia paszcza · (potocznie: wyżlin) · takson uprawiany
  Uprawiany kwiat ozdobny.
          
          
kielich dłuższy od korony i torebki (↑nie)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
Misopates orontium (wyżlin polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
·  Przysadki tak długie lub dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Misopates orontium (wyżlin polny)
wystepowanie
syn. Antirrhinum orontinum · antropofit zadomowiony we florze polskiej